Timelapse van bouwproject “Kreekbrug 17”.

Onlangs heeft Prorama, dé specialist voor het vastleggen van bouw- en infrastructuurprojecten door middel van timelapse technologie, in opdracht van Combinatie Noordwaard de Ontpoldering van Noordwaard (een onderdeel van het Nationaal waterveiligheidsprogramma) vastgelegd in een korte informatieve en actuele video, om hiermee de omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk te kunnen informeren over de status van de ontpoldering in Brabant.

Ruimte voor de rivier.

Het feit dat het Nederlandse bodempeil daalt, terwijl het weer steeds extremer wordt, vraagt om aanpassingen aan de waterveiligheid. Het bouwproject ‘Ontpoldering Noordwaard’, een onderdeel van het waterveiligheidsprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’, neemt daarom maatregelen. De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 hectare, dat grenst aan de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede. In de levendige historie van dit landschap bepalen natuur, water en mens afwisselend het beeld van het gebied. Door ontpoldering wordt de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot, zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen. Een aanzienlijk deel De Noordwaard is doorstroombaar gemaakt door middel van kreekbruggen, waardoor bij hoog water de waterstand bij Gorinchem maar liefst 30 centimeter daalt.

Ontpoldering Noordwaard.

Onlangs legde Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van de Combinatie Noordwaard de laatste 15 prefab betonnen liggers voor de zogeheten kreekbrug nr 17 op de inrichtingskaart. Van Hattum en Blankevoort is binnen deze combinatie verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de verschillende kunstwerken en waterhuishoudkundige constructies, te weten: 35 bruggen, 13 plankieren, 16 gemalen, 33 windwatermolens, duikers en andere kleine waterbouwkundige objecten.
De combinatie bestaat naast Van Hattum en Blankevoort uit Martens en Van Oord aannemingsbedrijf, Gebr. Van Kessel en Boskalis. Mede dankzij de extra aandacht voor omgevingscommunicatie en het voorkomen van bouwoverlast, kreeg Combinatie Noordwaard in 2011 de opdracht van Rijkswaterstaat.

Informatie middels timelapse van het bouwproject

Dat een dergelijke groot project de belangstelling heeft van Gemeenten en Rijksoverheid, leveranciers én, niet te vergeten, de omwonenden, mag duidelijk zijn. Combinatie Noordwaard schenkt veel aandacht aan de omgevingscommunicatie en neemt de verantwoording voor de informatievoorziening middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website en twitter @Noordwaard. Vanzelfsprekend kan in dit rijtje van mediamiddelen een timelapse video niet ontbreken!

Met name voor de informatie-voorziening en (bouw)projectcommunicatie is de registratie van een timelapse bouwproject een mediamiddel van optimale kwaliteit!

Waarom een timelapse van uw bouwproject?

Uw onderneming genereert direct aandacht voor uw (bouw)project door het visualiseren met een timelapse van uw bouwproject. Bovendien informeert u uw opdrachtgevers, klanten, leveranciers, personeelsleden, omwonenden en andere belangstellenden over de ontwikkelingen en geeft u een duidelijk en glashelder beeld van de status van uw kort- of langdurende (bouw) project.

Timelapse videoregistraties van Prorama vallen op!

Wanneer u interesse heeft in uniek en innovatief beeldmateriaal van hoge kwaliteit voor uw website of voor vertoning op social media, dan is een timelapse registratie voor u een uitgelezen keuze. Uiteraard is een timelapse van uw bouwproject als beeldmateriaal ook uitermate geschikt voor promotie- en voorlichtingsfilms, voor bedrijfspresentaties of voor projectie tijdens vakbeurzen.